Zatrzymanie przez policję. Co robić?

0

Póki marihuana będzie w Polsce nielegalna, tak długo ludzie będą karani za jej posiadanie. A wszyscy wiemy, że kary są niemałe. Na szczęście, każdy ma swoje prawa. Sprawdź je. Zapraszamy do lektury.

Kiedy policjant może nas skontrolować?

Tak naprawdę, nie ma tutaj żadnej reguły. Jednak są pewne czynniki, które wpływają na policjantów jak „czerwona płachta na byka”. Możemy zostać przeszukani idąc spokojnie ulicą w biały dzień, ale przeważnie kontrole odbywają się nocną pora. Faktem jest również, że policja chętniej kontroluje większe grupy niż pojedyncze jednostki, zwłaszcza kiedy zachowują się głośno. Pamiętajmy jednak, że policjant ma prawo przeszukać nas zawsze i nie warto się opierać w żadnym przypadku, nawet jeśli mamy coś do ukrycia. Zdecydowana większość rutynowych kontroli policji kończy się na pokazaniu dowodu osobistego. Na szczęście, nawet jeśli mamy coś do ukrycia, mamy także swoje prawa, o których przede wszystkim warto wiedzieć.

Jak unikać kontroli lub zatrzymania? Najprościej będzie oddalić się od miejsca kontroli. A kiedy już do niej dojdzie, nigdy nie stawiajmy oporu. Dzisiejszy system jest tak skonstruowany, że zatrzymanego stawia na przegranej pozycji. Policja ma prawo do użycia wszelkich dostępnych środków do zatrzymania, a każda próba agresji fizycznej i cielesnej, daje policjantowi kolejne preteksty do ich użycia.

Czy policja może nas przeszukać?

Dowiedzieliśmy się, że policjant ma prawo nas skontrolować, i pomimo tego, że zadecydowana większość tych kontroli kończy się na pokazaniu dowodu osobistego, może się też skończyć przeszukaniem. Do tego również policjant ma prawo, a każdy opór może poskutkować zatrzymaniem.

Warto jednak pamiętać, że kontrola osobista może być przeprowadzona, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Czym jest owe podejrzenie? Dziwne zachowanie, stawianie oporu, a nawet podobieństwo do rysopisu osoby poszukiwanej. W takim przypadku policjant ma prawo przeszukać kieszenie, plecaki, torby, a czasami również i bielizny.

Kiedy policjant może nas zatrzymać?

Warto powołać się tutaj na kodeks postępowania karnego, który mówi, że policjant może zatrzymać osobę, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki, ukrycia lub osoba nie ma dokumentów (art. 244 par. 1 kodeksu postępowania karnego). Kodeks, kodeksem, w praktyce bywa różnie. Policjant sam ocenia (czasami bardzo subiektywnie) czy zaszło jakieś podejrzenie do przeszukania lub zatrzymania.

Jeśli dojdzie do zatrzymania, warto pamiętać, że policja może nas przetrzymać nie dłużej niż 48 godzin (2 doby), czasami jednak dłużej jeśli wina jest oczywista i leży po naszej stronie. Możemy jednak uspokoić, posiadaczom konopi indyjskiej na własny użytek, nie powinno to grozić.

Czy możemy zaskarżyć policjanta?

Oczywiście. Każdy ma prawo do złożenia skargi. Zażalenie na zatrzymanie  składa się do sądu w terminie 7 dni od zatrzymania (art. 246 kodeksu postępowania karnego). Zażalenie na kontrolę osobistą składa się do prokuratora właściwego ze względu na miejsce jej dokonania (art. 15 ust. 7 ustawy o policji). W tych środkach zaskarżenia można żądać zbadania, czy zachodziły przesłanki podjęcia interwencji i czy przeprowadzona ją zgodnie z przepisami prawa. Tak jest według kodeksu karnego, praktyka jest jednak inna.

Nawet jeśli złożymy skargę, musimy liczyć się z tym, że zostanie ona przez sąd odrzucona. Kodeks jest w tym momencie bardzo niejasny i policjant może naciągnąć go w celu wyjaśnienia. Czy zatem warto składać skargi?

Każda skarga zmusza policjanta do złożenia raportu oraz stawienia się w sądzie i złożenia wyjaśnień. Na pewno nie należy to do przyjemnych. W efekcie czego, składanie zażaleń może doprowadzić do tego, że następnym razem policja będzie z większą uwaga pochodzić do wolności i praw człowieka.

Źródła:

Kodeksu Postępowania Karnego, Canabis News

About Author

Skomentuj

Skomentuj przez FB

komentarzy