Jak używki mają się do wyników w nauce?

0

Nowe badania wykazały, że młodzież z wysokimi wynikami na uczelni jest znacznie bardziej skłonna do konsumpcji marihuany, niż osoby z gorszymi wynikami. A jak w przypadku alkoholu, papierosów i pozostałych używek?

Badania zostały opublikowane przez British Medical Journal. Ich celem badań było określenie zależności pomiędzy zdolnościami w nauce a używaniem tytoniu, alkoholu i oczywiście marihuany w okresie dojrzewania. Badacze postanowili przeprowadzić badania ponieważ poprzednie wyniki okazały się sprzeczne

Na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali dane z Longitudinal Study of Young People in England, w których przebadano aż 6059 uczestników. Tym samym naukowcy uzyskali dostęp do wyników w nauce uczniów od 11 do 20 roku życia.

A co pokazały wyniki? Okazało się, że uczniowie z dobrymi wynikami rzadko sięgali po papierosy niż osoby, które uczyły się gorzej. Tym samym osoby z wysokimi stopniami częściej również paliły marihuanę w późnym okresie dojrzewania. Wysokie wyniki w szkole były również związane z większą ilością spożywanego alkoholu.
Naukowcy podsumowali swoje badania w następujący sposób:

„W próbie ponad 6000 młodych ludzi w Anglii, wysokie stopnie w wieku 11 lat związane były ze zmniejszeniem ryzyka palenia papierosów, ale zwiększeniem regularnego używania alkoholu i marihuany. Związek ten utrzymywał się do okresu wczesnej dorosłości, dostarczając dowodów przeciwko hipotezie, że wysokie zdolności akademickie związane były z tymczasowym eksperymentowaniem z używaniem substancji psychoaktywnych.”

Co Wy na to?

About Author

Skomentuj

Skomentuj przez FB

komentarzy