Jak długo THC utrzymuje się u w organizmie?

Stężenie THC we krwi wśród codziennych użytkowników marihuany utrzymuje się w organizmie nawet przez wiele dni! Australijscy naukowcy ocenili stężenie THC wśród 21 pacjentów, którzy mieli 7 dniową abstynencję. Pacjenci zgłosili, że przed rozpoczęciem badania używali marihuany codziennie przez kilka miesięcy poprzedzających badanie.

Okazało się, że pośród 11 uczestników, którzy ukończyli 7 dniowy program abstynencji, siedmiu z nich miało stężenie THC we krwi na poziomie 2ng/ml lub wyższy. Z kolei 9 z 21 pacjentów przeszło pozytywnie test na obecność THC z wynikiem 5ng/ml 24 godziny po ich ostatnim użyciu marihuany. Co to oznacza w praktyce?

Okazuje się, że nie ma tak naprawdę reguły co do stężenia THC w organizmie. U niektórych pacjentów to stężenie utrzymywało się nawet przez wiele dni, u innych tylko kilka godzin. Wyniki te sugerują, że interpretacja wyników toksykologicznych THC jest znacznie trudniejsza niż przypuszczano i nie ma uniwersalnego algorytmu.

Tym sposobem obalone tezę głoszącą, że stężenie THC we krwi jest czynnikiem zależnym od czasu ostatniego użycia marihuany. Odkrycia podważają obowiązujące zakazy związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, które ściśle regulują poziom stężenia THC w organizmie. Jak pokazują badania, stężenie THC we krwi może być niższe 24 godziny po spożyciu, niż w trzecim lub czwartym dniu abstynencji.

Dodaj komentarz