Czy dodanie tytoniu do marihuany zwiększa prawdopodobieństwo uzależnienia?

0

Tytoń wraz z alkoholem uważamy jest za jedną z najbardziej uzależniających i destrukcyjnych legalnych używek. Dym tytoniowy zawiera w sobie ponad 4 tysiące niebezpiecznych dla zdrowia związków chemicznych. Rak płuc, odma czy choroby serca, to tylko „najpopularniejsze” choroby związane z paleniem papierosów. Oprócz szkodliwych zmian w organizmie człowieka, nikotyna bardzo mocno oddziałuje na ludzką psychikę, prowadząc palacza do rychłego uzależnienia. Część palaczy susz z konopi uzupełnia porcją tytoniu, gdyż ich zdaniem połączenie te oferuje o wiele mocniejszego „kopa” niż marihuana zażywana solo. Zdania w tej kwestii są podzielone, a wszystko tak naprawdę zależy od palacza, jego organizmu i ilości spalanej marihuany. Niezależnie od naszych predyspozycji dym tytoniowy połączony z dymem marihuany tworzy niebezpieczną mieszankę, która prowadzi do chorób płuc oraz wzmaga uzależnienie.

Choroby płuc i większe uzależnienie

O destrukcyjnym wpływie tytoniu połączonego z marihuaną pisał już lekarz Martin Didier pracujący na co dzień w Szpitalu Victoria w Saint Lucia. Jego zdaniem taki model spożytkowania konopi powoduje rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tematykę większego uzależnienia badał Chandni Hindocha, doktorant psychofarmakologii z University College w Londynie. Doktorant wraz ze swoim zespołem dokładnie przeanalizował wyniki badania pt. Global Drug Survey z 2014. Zbiór danych zawierał 34 tys. odpowiedzi osób mających kontakt z narkotykami i pochodzących z 18 krajów. Na podstawie dostępnych danych Hindocha zauważył następujące prawidłowości:

  • osoby, które nie mieszały marihuany z tytoniem były w 80,6% bardziej zmotywowane do rzucenia nałogu,
  • palacze palący wyłącznie marihuanę wykazywali o 61,5% większą chęć do skorzystania z profesjonalnej pomocy.

Dodawanie tytoniu do konopi znacznie zwiększa uzależnienie psychiczne, wniosek ten postawili naukowcy badający opisywany problem. Ich zdaniem osoby łączące konopie i tytoń pozostają o 5,1 razy bardziej narażeni na powstanie trudnego do uleczenia uzależnienia.

Łączenie marihuany i tytoniu na Świecie

W różnych rejonach Świata odsetek osób łączących tytoń i susz z konopi jest różny. W dziedzinie tej prym wiodą Europejczycy – około od 77 do 90% ankietowanych zadeklarowało łączenie tych dwóch używek (wyniki zależne od kraju). W Australii i Nowej Zelandii mieszanie praktykuje odpowiednio 51 i 20% użytkowników konopi. Zjawisko to ma marginalny charakter w Ameryce Północnej – około 16% Kanadyjczyków i 4,4% Amerykanów. Meksykanie i Brazylijczycy również nie gustują
w eksperymentowaniu z tytoniem i marihuaną – odpowiednio 6,9% i 7,4%. Skąd mogą wynikać różnice? W USA marihuana pozostaje częściowo legalna, a w krajach Ameryki Południowej o kupno nielegalnej porcji trawki nie trudno. Oczywiście, w krajach Europy dostanie konopi nie jest trudne, choć wymaga nieco większej uwagi i znajomości. Niektórzy Europejczycy dodają tytoń, aby zaoszczędzić na konopiach, jednak praktyka ta może odbić się w niekorzystny sposób na ich zdrowiu.

 

About Author

Skomentuj

Skomentuj przez FB

komentarzy