90 procent pacjentów używających medycznej marihuany czuje poprawę!

0

W tym przypadku chodzi o pacjentów, którzy cierpią na padaczkę. Okazuje się, że zdecydowana większość z nich czuje się lepiej po marihuanie.

Najnowsze badania przeprowadzone w Australii przez Journal Epilepsy Bahavior, które zostały opublikowane przez U.S. National Institute of Health wykazały, że zdecydowana większość tych, którzy używają medycznej marihuany w leczeniu padaczki uważa, że medyczna marihuana okazała się sukcesem.

Organizacja przeprowadziła ankietę i zbierała opinie na ten temat. Badanie składało się z 39 pytań, które dotyczyły danych demograficznych, czynników klinicznych, w tym diagnozy i typy napadów, oraz doświadczeń z używaniem marihuany w leczeniu padaczki.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 976 pacjentów w Australii. Wyniki pokazały, że 15 procent chorych na padaczkę używa lub kiedyś używało marihuany w leczeniu padaczki. Z czego 90 procent dorosłych pacjentów wyraźnie stwierdzili, że po marihuanie częstotliwość ataków znacznie zmalała.

Według naukowców, głównym powodem stosowania medycznej marihuany było kontrolowanie opornej na leczenie padaczki i uzyskanie bardziej korzystnego profilu działań ubocznych w porównaniu do standardowych leków przeciwpadaczkowych.

Źródło: MedycznaMarihuana

About Author

Skomentuj

Skomentuj przez FB

komentarzy